STIFTELSEN
M28

Misjonær Lise Rudvins arbeid i Pakistan

STIFTELSEN
M28

Misjonær Lise Rudvins arbeid i Pakistan
SLIK HJELPER VI

Våre arbeidsområder

Leseundervisning

Mange barn i Pakistan slutter på skolen uten å ha knekt lesekoden.

Spesialundervisning

Vi bistår lærere i Pakistan med hensyn til spesialundervisning av barn med særskilte behov.

Planteprosjekt

I fjellområdene i nordlige Pakistan lever mange familier nokså marginalt på tradisjonelt vis.

Håndarbeid

M28 er behjelpelig med materiell og støtter håndarbeidsgrupper for fattige kvinner

Nødhjelp

Fra tid til annen har M28 formidlet øremerkede gaver til nødhjelp.

Om M28

Navnet M28 er valgt fordi Misjonsbefalingen står i matteusevangeliets 28. kapittel:

«Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler i det dere døper dem til Faderens, Sønnens og Den hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

GI DITT BIDRAG

Bankkonto: 2367.68.26009