Om Oss

Om M28

Navnet M28 er valgt fordi Misjonsbefalingen står i matteusevangeliets 28. kapittel:

«Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler i det dere døper dem til Faderens, Sønnens og Den hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Lise Rudvin, født i 1958, er utdannet som sykepleier og spesialpedagog. Hun er oppvokst i Pakisten og reiste ut som misjonær i 1988. Hun er datter av misjonærparet Päivi og Arne Rudvin. Arne Rudvin var biskop i Church of Pakistan i en årrekke, og underviste studenter på presteseminar. Lise har særlig fokus på arbeid blant kvinner og barn.

Driftsinntektene kommer fra frivillige gaver. I tillegg gis det prosjektstøtte fra enkelte organisasjoner.

Stiftelsen M28 er registrert i Brønnøysundregistrene med org.nr. 971 290 196. Lise Rudvin er for tiden eneste ansatt. Styrearbeid og administrasjon gjøres på frivillig basis. Stiftelsens regnskap revideres årlig av statsautorisert revisor.

Stiftelsen M28 kan sies å være en konservativ kristen virksomhet, ved at vi tror at Jesus Kristus er den eneste veien til Gud, og at Bibelens ord er sant. Det får praktiske konsekvenser, som at familien Rudvin i likhet med en del andre misjonærer gikk ut av Det Norske Misjonsselskap da NMS åpnet opp for kvinnelig prestetjeneste. Disse misjonærene kom i 1991 sammen i Stiftelsen Bibel og Misjon, som ble forløperen til Stiftelsen M28.

Under koronapandemien har misjonær Lise Rudvin vært i Norge. Noe av virksomheten i Pakistan er opprettholdt i denne tiden ved hjelp av lokale medarbeidere og telefon og internett.