Flyktninger fra Afghanistan

Flyktninger fra Afghanistan etter at Taliban tok over makten: Det er mange afghanere som har flyktet til Pakistan i løpet av sommeren og høsten. Det er mange ulike grupper som arbeider for å hjelpe disse. Vi er i gang med å finne gode løsninger for å formidle hjelp slik at det kommer fram.Støtt saken

GI DITT BIDRAG

Nødhjelpskonto: 2367.15.08815